top of page

HAY MARKET REPORT FRIDAY May 24th

40 Alfalfa- $40.00 B- lg Sq

11 Alfalfa $140.00 B-Rd

24 Alfalfa $62.50 B-lg Sq

16 Clover $52.50 B-Rd

8 Grass $40.00 B-Lg Sq

24 Grass $40.00 B-Lg Sq

6 Grass $55.00 B-Rd

6 Grass $60.00 B-Rd

16 Alfalfa/Grass $72.50 B-Rd

163 Alfalfa/Grass $3.50 B-Small Sq

10 Cover Crop Triticale $40.00 B-Rd

11 Cover Crop  Triticale $40.00 B-Rd

HAY MARKET REPORT FRIDAY MAY 17th
11  Alfalfa $142.50 B -Rd
7  Alfalfa $130.00 B-Rd
6  Alfalfa $130.00 B-Rd
14  Alfalfa $122.50 B-Rd
50  Alfalfa $5.10 B-Small sq
6  Grass $120.00 B-Rd
24  Alfalfa/Grass $100.00 B-Lg Sq
8  Alfalfa/Grass $115.00 B-Rd

HAY MARKET REPORT FRIDAY MAY 10TH
18   Alfalfa-Silage  $25.00 B-Lg Sq
5  Alfalfa- Wet Wrapped $47.50 B-Rd
8  Alfalfa $140.00 B-Rd
24  Alfalfa $100.00 B Lg Sq
11  Alfalfa $175.00 B-Rd
14  Grass $80.00 B-Lg Sq
12  Grass $85.00 B-Lg sq
12  Grass $95.00 B-Lg Sq
24  Grass $90.00 B-Lg Sq
12  Grass $80.00 B-Lg Sq
8   Grass $135.00 B Lg Sq
8  Grass $135.00 B-Rd
100  Alfalfa/Grass $5.00 B-Small Sq

bottom of page