MARKET REPORT FOR WEDNESDAY JUNE 22nd

 

Feeder Hfr      Avg. Wt           Price Range            Avg. Price

300-399               345        $155.00-169.00         $163.83

400-499               437        $124.00-163.00         $145.00

500-599               556        $60.00-149.00           $120.88

600-699               641        $124.00-145.00         $138.64

700-799               767        $153.00-156.00         $154.50

800-899               823        $94.00-150.00           $133.00

900-999               955        $112.00-112.00         $112.00

Feeder Str      Avg. Wt        Price Range          Avg.Price

300-399               380         $210.00-210.00         $210.00

400-499               437         $200.00-211.00         $205.50

500-599               550         $140.00-201.00         $177.22

600-699               625         $140.00-180.00         $160.33

700-799               708         $159.00-159.00         $159.00

800-899               866         $144.50-152.00         $149.17

  

BUTCHER COWS

AVERAGE WT               PRICE RANGE                AVG. PRICE

1358                              $41.00-144.00                   $92.65

BUTCHER BULL 

AVERAGE WT                PRICE RANGE               AVG. PRICE 

1610                               $75.00-122.00                  $99.36

BREEDING BULL          $2275.00 Each

AVEARAGE WT

1435

MARKET REPORT FOR WEDNESDAY June 8th

Feeder Hfr      Avg. Wt    Price Range            Avg. Price

300-399               310        $152.50-160.00         $156.25

400-499               459        $140.00-170.00         $156.88

500-599               541        $110.00-154.00         $141.42

600-699               638        $130.00-147.00         $139.33

700-799               723        $129.00-144.00         $134.40

 

Feeder Str      Avg. Wt    Price Range              Avg. Price

300-399               365         $200.00-200.00         $200.00

400-499               461         $157.50-210.00         $187.88

500-599               554         $160.00-186.00         $171.92

600-699               647         $136.00-175.00         $155.50

700-799               749         $139.00-144.00         $141.50

800-899               805         $137.50-149.00         $144.83

900-999               917         $140.00-140.00         $140.00

1000-1099          1080       $125.00-125.00         $125.00

     

BUTCHER COWS

AVERAGE WT               PRICE RANGE                AVG. PRICE

1410                                 $26.00-93.00                  $76.30

BUTCHER BULL 

AVERAGE WT                PRICE RANGE               AVG. PRICE 

2287                                $92.00-95.00                   $93.67

MARKET REPORT FOR WEDNESDAY May 25th

Feeder Hfr      Avg. Wt    Price Range            Avg. Price

300-399               310        $150.00-150.00         $150.00

400-499               449        $165.00-179.00         $172.88

500-599               531        $120.00-163.00         $151.00

600-699               655        $145.00-155.00         $150.00

700-799               713        $110.00-145.00         $124.67

800-899               829        $111.00-138.00         $126.75

900-999               949        $126.00-126.00         $126.00

Feeder Str      Avg. Wt    Price Range              Avg. Price

300-399               352         $140.00-206.00         $176.00

400-499               452         $175.00-206.00         $193.17

500-599               521         $90.00-190.00           $164.69

600-699               647         $114.00-168.00         $154.83

700-799               748         $143.00-158.00         $152.75

800-899               809         $144.00-145.00         $144.50

1000-1099         1028        $130.00-132.00         $131.00

1100-1199         1130        $119.00-133.00         $126.00        

BUTCHER COWS

AVERAGE WT               PRICE RANGE                AVG. PRICE

1330                                 $40.00-94.00                   $76.85

BUTCHER BULL 

AVERAGE WT                PRICE RANGE               AVG. PRICE 

1738                                  $70.00-107.50               $93.50

BREEDING BULL

855#- $850.00

1327#- $1,600.00

Un-Weighed Bull ranged from $1,650.00- $2,550.00